Pamiętny rok 1945.

Wszystko zaczęło się 10 marca, kiedy to zebrała się pierwsza Rada Pedagogiczna. Dyrektorem placówki, która nazywała się Gimnazjum Państwowe w Głownie, był Paweł Smoczyński. 14 marca 1945 roku było zapisanych 270 uczniów do 9 klas gimnazjalnych (pięciu pierwszych, dwóch drugich, jednej trzeciej i jednej czwartej) oraz do jednej, pierwszej klasy liceum.

Pierwszy w wyzwolonym mieście rok szkolny w Gimnazjum Państwowym w Głownie skończył się 25 lipca 1945 r.

Kolejne zajęcia rozpoczęły się 4 września 1945 r. i trwały do 28 czerwca 1946 r.

Back to top