Uczniowie liceum uczestniczą w wykładach „Akademii Ciekawej Chemii” organizowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Nowy cykl wykładów przeznaczonych dla wyróżniających się uczniów liceów oraz gimnazjów Łodzi i Województwa Łódzkiego jest prezentowany przez pracowników Wydziału Chemii. Wykłady mają na celu popularyzację przedmiotu Chemii wśród potencjalnych kandydatów na studia wyższe.

Back to top