W jaki sposób katalizator wpływa na przebieg reakcji metabolicznej? Jak zmienia się zabarwienie barwników antocyjanowych w zależności od  pH środowiska? Jak można zmodyfikować fenotyp organizmu bez zmiany jego genotypu?  Czy na właściwości enzymatyczne dehydrogenazy ma wpływ temperatura? Jakie czynniki środowiska reakcji mają istotny wpływ na właściwości katalityczne katalazy? Jak przebiegają zjawiska osmotyczne w komórce…?

W ramach realizowanego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego pt. „Poznać, doświadczyć, zrozumieć”,  licealiści z klasy IIa  wzięli udział w  warsztatach na Uniwersytecie Łódzkim. Zajęcia odbyły się na wydziale Biologii i Nauk o Ziemi w instytucie mikrobiologii.

Uczestnikami zajęć była młodzież, która realizuje w liceum biologię na poziomie rozszerzonym oraz uczestniczy w zajęciach Koła Biologów, które prowadzi pani Marta Polit – Wawrzyn. Podczas warsztatów młodzież zgłębiała w sposób doświadczalny tajniki funkcjonowania mikroorganizmów oraz samodzielnie prowadziła badania  mikrobiologiczne.

Back to top