W kwietniu i w maju 2017 r. w Zespole Szkół Licealno-Gimnazjalnych w Głownie odbyły się warsztaty dla młodzieży w ramach drugiej edycji Festiwalu Nauki i realizowanego projektu  „Poznać, doświadczyć, zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wzięli w nich udział uczniowie klas III gimnazjów z Bratoszewic, Domaniewic, Dmosina, Głowna, Lubiankowa, Mąkolic i Popowa.

Od października  2016 r. w naszej szkole realizowany jest projekt „Poznać, doświadczyć, zrozumieć – podniesienie kompetencji kluczowych oraz utworzenie pracowni specjalistycznych w szkołach ogólnokształcących w powiecie zgierskim” współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach tego projektu uczniowie mają możliwość poznania i doświadczania otaczającego ich świata nauki i przyrody.

Nasi uczniowie pogłębiają wiedzę, rozwijają pasje i kompetencje kluczowe podczas dodatkowych zajęć z matematyki, biologii, chemii, geografii, fizyki, informatyki a także języka angielskiego.  Zajęcia odbywają się w szkolnych pracowniach oraz w formie wykładów i ćwiczeń na wydziałach chemii i biologii Uniwersytetu Łódzkiego. W projekcie wykorzystujemy platformy edukacyjne GimPlus i Matematura.  Proponowane uczniom zajęcia obejmują przygotowanie do egzaminów zewnętrznych w ramach wymagań podstawy programowej, pogłębienie wiedzy z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych, zwiększenie możliwości komunikacyjnych uczniów oraz  kształtowanie i rozwijanie kompetencji cyfrowych. Zdobyta wiedza, umiejętność stosowania najnowszych osiągnięć techniki niewątpliwie zwiększą szanse naszych uczniów na rynku pracy.

Szkolne pracownie informatyczna i przyrodnicze zyskają nowoczesne wyposażenie. W projekcie uczestniczy 151 uczniów gimnazjum i 60 licealistów. 

Harmonogram

Rodzaj zajęć

Klasa / grupa

Nauczyciel

Termin

dzień tyg./godzina

Sala

Matematyka
przygotowanie do egz. gim.

IIIa/1

M. Becherka

środa

1430 - 1610

30/6

Matematyka
przygotowanie do egz. gim.

IIIa/2

B. Binias

środa

czwartek

7 10 – 7 55

7 10 – 7 55

12

Matematyka
przygotowanie do egz. gim.

IIIb/1

M. Dynek

poniedziałek

1335-1515

30

Matematyka
przygotowanie do egz. gim.

IIIb/2

M. Dynek

czwartek

1335-1515

30

Matematyka
zajęcia wyrównawcze gim.

IIb

M. Becherka

poniedziałek

środa

7 10 – 7 55

7 10 – 7 55

6

38

Matematyka
zajęcia wyrównawcze gim.

IIa

M. Becherka

wtorek

czwartek

1525 - 1610

1525 - 1610

38

Koło matematyczne  - gimnazjum

 

M. Becherka

wtorek

czwartek

7 10 – 7 55

14 30 –15 15

6

38

Matematyka  - Gimplus

konsultacje
dla  uczniów

 

(wszystkie
klasy gimnazjum)

M. Dynek

piątek

7 10 – 7 55

6

Matematyka  - Gimplus

M. Dynek

wtorek

7 10 – 7 55

6

Matematyka  - Gimplus

M. Dynek

środa

7 10 – 7 55

6

Matematyka  - Gimplus

M. Dynek

czwartek

7 10 – 7 55

6

Matematyka  - Gimplus

M. Becherka

poniedziałek

14 30 –15 15

6

Matematyka  - Gimplus

M. Dynek

poniedziałek

7 10 – 7 55

6

Matematyka
przygotowanie do matury

IIIb/1

B. Binias

środa

1335-1515

12

Matematyka
przygotowanie do matury

IIIb/2

B. Binias

wtorek

1335-1515

12

Matematyka
przygotowanie do matury

IIIa/2

B. Binias

sobota

900-1030

12

Matematyka
przygotowanie do matury

IIIa/1

B. Binias

czwartek

1240-1420

12

Matematyka

zaj. wyrównawcze

IIb

M. Dynek

wtorek

1430 - 1610

36

Matematyka

zaj. wyrównawcze

Ib

M. Dynek

piątek

1240 - 1420

30

Koło matematyczne - liceum

IIIa

B. Binias

sobota

1045 – 1215

12

Koło informatyczne  -  gimnazjum

 

B. Wieteska

piątek

1335-1420

6

Koło informatyczne  -  gimnazjum

 

B. Wieteska

piątek

1430-1515

6

Koło informatyczne  -  liceum

 

B. Wieteska

środa

14 30 –1610

6

Język angielski
przygotowanie do egz. gim. PR

IIIb

K. Kamińska

wtorek

7 10 – 7 55

35

Język angielski
przygotowanie do egz. gim. PR

IIIa

K. Kamińska

wtorek

piątek

1430 -1515

1430 -1515

35

Język angielski
przygotowanie do egzaminu  FCE  - liceum

IIIa

I. Mokras-Wosik

piątek

7 10 – 7 55

35

Język angielski
przygotowanie do egzaminu  FCE  - liceum

IIIb

A. Rakowska

harmonogram

 

29

Koło chemiczne - gimnazjum

 

B. Mikołajczyk

wtorek

800 - 845

36

Chemia
- przygotowanie do matury

IIIa

B. Mikołajczyk

Czwartek

1240 – 1420

36

Koło „Ciekawa chemia” - liceum

IIa

B. Mikołajczyk

Czwartek

1430 - 1515

36

Wyjazdy na UŁ – „Akademia ciekawej chemii” - liceum

II i III

B. Mikołajczyk

harmonogram

 

 

Biologia
przygotowanie do matury

IIIa

M. Polit-Wawrzyn

środa

piątek

1430 - 1515

1335-1420

34

Biologia
metodyka badań biologicznych – liceum

II

M. Polit-Wawrzyn

poniedziałek

1430 - 1610

34

Zajęcia na UŁ - liceum

II

M. Polit-Wawrzyn

harmonogram

 

 

Biologia
Koło i przygotowanie do egz. gim.

III

M. Polit-Wawrzyn

Wtorek

1430 - 1610

34

Geografia
przygotowanie do matury

IIIb

I Dąbrowska

środa

piątek

7 10 – 7 55

7 10 – 7 55

28

Koło geograficzne - liceum

 

I Dąbrowska

poniedziałek

1430 - 1515

28

Koło fizyczne - gimnazjum

 

M. Becherka

poniedziałek

15 25 –16 10

38

Podkategorie

Back to top