WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY III B LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNO – GIMNAZJALNYCH W GŁOWNIE
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Numer     dopuszczenia

 

Język polski

„Ponad słowami 2.2”.  Poziom podstawowy i rozszerzony.

 

 

 

„Ponad słowami 3”. Poziom podstawowy i rozszerzony.

Małgorzata Chmiel,

Ewa Mirowska- Treugutt

Anna Równy

 

Anna Równy,

Małgorzata Chmiel.

Nowa Era

 

 

 

 

Nowa Era

425/4/2013

 

 

 

 

425/5/2014

Język angielski

Matura 2015. Repetytorium poziom podstawowy i rozszerzony.

Marta Rosińska, Lynda Edwards

Macmillan

710/1/2014

Język niemiecki

 

Kontynuacja. Infos 2B, 3A.

Birgit Sekulski, Nina Drabick

Pearson

451/4/2012

451/5/2012

Język rosyjski

,,Vot i my’’ część 3. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń. Poziom podstawowy(A2/B1).

Małgorzata Wiatr- Kmieciak,

Sławomira Wujec

Wydawnictwo Szkolne PWN

324/3/2011/4

Matematyka

Matematyka 3.
Zakres podstawowy.

Wojciech Babiański,

Lech Chańko,

Dorota Ponczek

Nowa Era

360/3/2014

 

Historia i Społeczeństwo

 

Historia i Społeczeństwo Europa i Świat.

 

Historia i Społeczeństwo Wojna
i Wojskowość.

 

Historia i Społeczeństwo Rządzący
i Rządzeni

Marcin Markowicz

 

Olga Pytlińska

 

 

Agata Wyroda

WSiP

667/1/2013

 

667/4/2013

 

 

667/3/2013

Geografia

 

Ciekawi Świata 2. Geografia. Zakres rozszerzony. Kontynuacja

 

Ciekawi Świata 3. Geografia cz. 1. Zakres rozszerzony.

 

Ciekawi Świata 3. Geografia cz. 2. Zakres rozszerzony.                  

 

Janusz Stasiak

 

 

Zbigniew Zaniewicz

 

 

Zbigniew Zaniewicz

 

Operon

502/2/2013

 

 

502/3/2015

 

 

502/4/2015

 

Historia

„Zrozumieć przeszłość. Nowożytność”. Zakres rozszerzony.

 

Zrozumieć przeszłość 1815- 1939.

 

Zrozumieć przeszłość cz.4

Paweł Klint, Piotr Galik

 

Piotr Galik Jarosław Kłeczkow

Agnieszka Zielińska

 

Nowa Era

642/2/2014/2016

 

642/3/2014/2016

 

 

642/4/2014/2016

 

WOS

,,Ciekawi świata”. cz.2 Poziom rozszerzony.

 

,,Ciekawi świata”. cz.3 Poziom rozszerzony.

Maciej Batorski

Operon

577/2/2013/2014

577/3/2014

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY III A LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

GRUPA BIOLOGICZNO- MATEMATYCZNA
W ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNO – GIMNAZJALNYCH W GŁOWNIE
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Numer

dopuszczenia

 

 

 

Język polski

 

 

 

Ponad słowami 3. Podręcznik. Zakres podstawowy i rozszerzony.

 

Małgorzata Chmiel,

Robert Pruszczyński,

Anna Równy

Nowa Era

425/5/2013

 

Język angielski

 

Matura. Repetytorium.

Poziom podstawowy i rozszerzony.

Marta Rosińska,

Lynda Edwards

Macmillan

710/2014

 

Język niemiecki

 

 

Fokus 3.

Anna Kryczyńska-Pham, Joanna Szczęk

WSiP

 

695/3/2015

Język rosyjski

,,Vot i my’’ część 3.

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń.

Poziom podstawowy (A2/B1)

Małgorzata Wiatr- Kmieciak,

Sławomira Wujec

Wydawnictwo Szkolne PWN

324/3/2011/z1

Matematyka

Matematyka 3. Podręcznik

Poziom rozszerzony.

Wojciech Babiński,

Lech Chańko,

Dorota Ponczek

Nowa Era

360/3/2014

 

 

Historia
i społeczeństwo

 

 

Historia i Społeczeństwo Europa i Świat.

 

Historia i Społeczeństwo Wojna
i Wojskowość.

 

Historia i Społeczeństwo Rządzący
i Rządzeni

Marcin Markowicz

 

Olga Pytlińska

 

 

Agata Wyroda

WSiP

667/1/2013

 

667/4/2013

 

 

667/3/2013

 

Geografia

 

Ciekawi Świata 2. Geografia. Zakres rozszerzony. Kontynuacja

 

Ciekawi Świata 3. Geografia cz. 1. Zakres rozszerzony.

 

Ciekawi Świata 3. Geografia cz. 2. Zakres rozszerzony.                  

 

Janusz Stasiak

 

 

Zbigniew Zaniewicz

 

 

Zbigniew Zaniewicz

 

 

Operon

 

502/2/2013

 

 

502/3/2015

 

 

502/4/2015

 

 

 

Biologia

 

„Biologia na czasie 3”

Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Władysław Zamachowski

Nowa Era

564/3/2014

 

Chemia

 

 

Chemia 3. Zakres rozszerzony.

Podręcznik + zbiór zadań.

Stanisława Hejwowska, Ryszard Marcinkowski, Justyna Staluszka

Operon

 

430/03

Informatyka

Ciekawi świata cz. 2

 

Ciekawi świata cz. 3

E. Mikołajewicz

Operon

474/2/2016

 

474/3/2014

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNO – GIMNAZJALNYCH W GŁOWNIE
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Numer     dopuszczenia

 

Język polski

„Ponad słowami 1.1”.  Poziom podstawowy i rozszerzony.

 

„Ponad słowami 1.2”. Poziom podstawowy i rozszerzony.

Małgorzata Chmiel,

Eliza Kostrzewa.

 

Anna Równy,

Małgorzata Chmiel.

Nowa Era

 

 

Nowa Era

425/1/2012

 

 

425/2/2012

Język angielski

Password 2. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń.

Marta Rosińska, Lynda Edwards

Macmillan

767/2/2016

Język rosyjski

,,Vot i my’’ część 1. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń. Poziom podstawowy(A2/B1).

Małgorzata Wiatr- Kmieciak,

Sławomira Wujec

Wydawnictwo Szkolne PWN

324/1/2011

Język niemiecki

Decyzja o podręczniku zostanie podjęta po przeprowadzeniu testu diagnostycznego, który określi stopień zaawansowania uczniów.

 

 

 

 

 

Wiedza
o kulturze

,,Spotkania z kulturą”. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum.

Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski
i inni

Nowa Era

449/2012

Historia

„Poznać przeszłość. Wiek XX”. Zakres podstawowy.

Stanisław Roszak,

Jarosław Kłaczkow

Nowa Era

525/2012

WOS

,,Ciekawi świata”. Wiedza o społeczeństwie. Poziom podstawowy.

Maciej Batorski

Operon

469/2012/2015

Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia stosowana. Podręcznik

 

 

 

Ekonomia stosowana. Zeszyt ćwiczeń

 

 

J. Neneman

H. Micińska

P. Miśkiewicz i inni

 

M. Bartoń

A. Kuczkowska

K. Machura i inni

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości

579/2012

Geografia

Czas na geografię. Podręcznik

 

 

Czas na geografię. Zeszyt ćwiczeń

B. Lenartowicz

M. Wójcik

 

B. Lenartowicz

M. Wójcik

Wydawnictwo Szkolne PWN

355/2011

 

 

Biologia

Odkrywamy na nowo. Podręcznik

Beata Jakubik

Renata Szymańska

Operon

436/2012

Chemia

,,To jest chemia”. Zakres podstawowy.

Romuald Hassa,      Aleksandra Mrzigod,

Janusz Mrzigod

Nowa Era

438/2012

Fizyka i astronomia

„Odkryć fizykę”. Poziom podstawowy.

Marcin Braun,

Weronika Śliwa

Nowa Era

447/2012/2015

Matematyka

Matematyka 1.
Zakres podstawowy lub zakres rozszerzony
(+zeszyt ćwiczeń)

(do uzgodnienia na początku roku szkolnego).

Wojciech Babiański,

Lech Chańko,

Dorota Ponczek

Nowa Era

378/1/2011/2015

360/1/2011/2015

Informatyka

Informatyka. Po prostu.

Zdzisław Nowakowski

WSiP

516/2012/2014

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Bez paniki”. Podręcznik.

Mieczysław Borowiecki

Zbigniew Pytasz

Edward Rygała

Wydawnictwo       Szkolne PWN

422/2012

 

 

 

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
W ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNO – GIMNAZJALNYCH W GŁOWNIE
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Numer     dopuszczenia 

Język polski

„Ponad słowami” 2.1 

 

 

„Ponad słowami” 2.2

Małgorzata Chmiel,

Anna Równy, 

 

Anna Równy

Małgorzata Chmiel,

Ewa Mirkowska – Traugutt.

Nowa Era

 

 

Nowa Era

425/3/2013/2015

 

 

425/4/2013/2015

Język angielski

Password cz.2 . Podręcznik i ćwiczenie kontynuacja Matura Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony 

Marta Rosińska 

Lynda Edwards

Macmillan

710/2014

Język niemiecki

Infos 2B

 

Infos 2A 

Sekulski,

Birgit

Pearson

451/2/2012

 

451/2/2012

Język rosyjski

,,Vot i my’’ część 2.

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń.

Poziom podstawowy (A2/B1)

Małgorzata Wiatr- Kmieciak,

Sławomira Wujec

Wydawnictwo Szkolne PWN

324/2/2012

Matematyka

Matematyka 2. Poziom rozszerzony.

Podręcznik. II A

 

Matematyka 2. Poziom podstawowy.

Podręcznik.IIB

Wojciech Babiński,

Lech Chańko,

Dorota Ponczek

Nowa Era

360/2/2013

 

 

378/2/2013

Historia

„R”

„Zrozumieć przeszłość”. Starożytność 
i średniowiecze. Część 1.

 

„Zrozumieć przeszłość”. Dzieje nowożytne. Część 2.

Ryszard Kulesza,

Krzysztof Kowalewski

 

Paweł Klint

Piotr Galik

Nowa Era

642/1/2013

 

 

642/2/2014/2016

Historia 
i społeczeństwo

*

 

Ojczysty Panteon i Ojczyste Spory.

Marcin Markowicz, 

Olga Pytlińska, 

Agata Wyroda

WsiP

667/1/2013

WOS

„R”

Wiedza o społeczeństwie. Poziom rozszerzony.

Artur Derdziak,

Maciej Batorski

Operon

577/1/2012/2015

Geografia

„R”

Ciekawi świata 1. Podręcznik

 

Ciekawi świata 2. Podręcznik

R. Wróblewski

M. Zawadzka-Kuc

J. Stasiak

Operon

502/1/2012

 

502/2/2013

Przyroda

·        

 

„Przyroda 1” 

Mirosław Galikowski,

Romuald Hassa,

Marek Kaczmarzyk

Nowa Era

 

658/1/e/2013

 

Informatyka 

„R”

Informatyka 1 

Ciekawi świata.

Wojciech Hermanowski

Operon

 

474/1/2012 

 

 

·      - Podręcznik dla uczniów, którzy nie rozszerzają geografii,

*    - Podręcznik dla uczniów, którzy nie rozszerzają historii,

R   - Podręczniki dla uczniów, którzy rozszerzają dane przedmioty

Back to top