Skład SU ZSLG w Głownie

Rozwijanie aktywności i samorządności jest jednym  z priorytetów w procesie dydaktyczno-wychowawczym. To przez działanie rozbudza się inicjatywę i samodzielność uczniów. Dlatego naszym hasłem jest:                       

„Samorząd-przestrzeń dla aktywnych”.

Skład Rady SU-2018/2019

1.  Przewodnicząca RSU – Maria Siek kl. Ia LO

2.  Zastępcy Przewodniczącej RSU –Katarzyna Milczarek kl. IIIa GIM, Zuzanna Parol kl. IIIa GIM 

3.  Sekretarze RSU –Zuzanna Mirowska kl. Ia LO, Mateusz Górczyński kl. Ia LO 

4.  Skarbnik RSU –Aleksander Zborowski kl. Ia LO 

5.  Pozostali Członkowie RSU –Natalia Michalak kl. IIIa GIM, Kaja Struszczak kl. IIIa GIM, Gracjan Moszczyński kl. Ia LO, Paweł Majchrzak kl. II LO 

 Opiekun Samorządu Uczniowskiego - pani Magdalena Łysio

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019

L.p.

Zadanie

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

Wybór przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego,

 

Przygotowanie projektu związanego    z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. „Ojczyzna na start”,

 


Przedstawienie planu pracy Samorządu Uczniowskiego Dyrektorowi  Szkoły i Radzie Rodziców,

 

 

Wrzesień 2018r.

 

 

 

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun.

4.

 

 

 

 

 

5.

Przedstawienie Składu Rady społeczności szkolnej oraz złożenie  życzeń Nauczycielom                                        i Pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

Realizacja projektu „Ojczyzna na start”:
-  tworzymy żywą flagę Polski,
-  sadzimy drzewko wolności,
-  zakładamy księgę życzeń,
-  prezentujemy „Ludzi wolności,”
Październik 2018r.

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun.

6.


7.8.

Zorganizowanie  Akcji ,,Znicz”.

 

 

Udział w obchodach Święta

Niepodległości,

Dyskoteka Andrzejkowa,

 

 

Listopad 2018r.

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun.

9.


10.

Mikołajkowe karaoke,

 

 

Spotkanie z edukatorską Amnesty International – warsztaty o prawach człowieka.

Grudzień 2018

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun.

11.


12.

Zbiórka karmy dla podopiecznych schroniska Arkadia,
Festiwal starych gier,

 Styczeń 2018

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun.

13.


14.

 

Poczta Walentynowa z okazji „Święta Zakochanych,”

Dyskoteka karnawałowa,

 

Luty 2018

Rada Samorządu Uczniowskiego,
Opiekun.

15.

16.

Pamiętamy o Dniu Kobiet.

 

Wieczór  filmowy  w  szkole.

Marzec 2018

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun.

17.

Zorganizowanie kiermaszu słodkości               z przeznaczeniem na cel charytatywny.

 

Czerwiec 2018

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun.

Back to top