2 września o godzinie 9.30 w naszej szkole nastąpiła uroczysta inauguracja roku szkolnego 2019/2020. W sali  gimnastycznej spotkali się zaproszeni goście, uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły  i rodzice. Zebranych powitała pani Małgorzata Rajpold, która od czerwca pełniła funkcję dyrektora szkoły. Przedstawiciele samorządu uczniowskiego wprowadzili w tematykę związaną z rocznicą wybuchu II wojny światowej.                          Początek roku stał się czasem pożegnania i podziękowania pani Annie Lewandowskiej za 13 lat bycia dyrektorem Zespołu Szkół Licealno-Gimnazjalnych. W imieniu pracowników szkoły słowa wdzięczności skierowała polonistka pani Anna Kotulska, w imieniu Rady Rodziców przewodniczący pan Emil Stępień a w imieniu społeczności uczniowskiej Natalia Michalak, Katarzyna Milczarek i Gracjan Moszczyński.  Wdzięczność jest pamięcią serca…” a pamięć ocala od zapomnienia… Pani Anna Lewandowska zostanie na zawsze w naszej pamięci jako dyrektor, dla której dobro i rozwój szkoły były najważniejszymi priorytetami. Gość specjalny – Starosta Zgierski – pan Bogdan Jarota skierował słowa do zgromadzonej młodzieży, do pani Anny Lewandowskiej i przedstawił nowego dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Głownie. Stanowisko to objęła pani Iwona Mokras-Wosik nauczycielka języka angielskiego, którą również uroczyście powitano.

Wszystkim UCZNIOM, którzy tak licznie zdecydowali się kontynuować naukę w naszej szkole życzymy sukcesów, rozwoju pasji, niemalejących ambicji, wielkiej mądrości, wytrwałości w dążeniu do celu, pracowitości, która zostanie nagrodzona, realizacji planów, radości, uśmiechu i nowych prawdziwych przyjaźni…

Nowej pani Dyrektor Iwonie Mokras-Wosik życzymy, by objęte stanowisko dawało satysfakcję, radość, poczucie zawodowego spełnienia. Niech każdy cel zostanie osiągnięty, każdy plan zrealizowany, każde marzenie spełnione…

Niech ten nowy rok szkolny będzie dla wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników dobrym, spokojnym, owocnym czasem…

„Edukacja jest najsilniejszą bronią, której możemy użyć, aby zmienić świat…”  (Nelson Mandela)  Zmieniajmy go więc razem każdego dnia …by stawał się lepszy i piękniejszy…

Back to top