Res mirabiles i nowoczesna humanistykaShow Gallery

Licealiści i Gimnazjaliści z ZSL – G uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego.

 Na ciekawym wykładzie dr hab. Anny Kowalskiej – Pietrzak uczniowie dowiedzieli się o najczęściej powtarzających się nadnaturalnych zjawiskach w hagiografii polskiej i obcej okresu średniowiecza.

W kolejnej części zajęć uniwersyteckich dr Bartosz Kałużny przedstawił młodzieży humanistykę jako nowoczesną, multidyscyplinarną i wszechstronną dyscyplinę poznawania świata.

Organizator zajęć na Wydziale -  nauczyciel historii Magdalena Łysio

Back to top