Komórkomania w ZSLGShow Gallery

29 marca w Liceum Ogólnokształcącym w Głownie odbył się Dzień Dawcy Szpiku pt. „Komórkomania w ZSL-G”. Dzień jak każdy inny, a jednak wyjątkowy…. Ten dzień może okazać się jutrem,  przyszłością, darem życia dla KOGOŚ… Dla drugiego człowieka, który czeka  i ma nadzieję, że ktoś podaruje mu cząstkę siebie i da szansę na życie.

„(…)Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest.

 Nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi (…)”

                                                                                                         Jan Paweł II

Dzień dawcy szpiku został zorganizowany przy współpracy z fundacją DKMS.  Misją Fundacji jest znalezienie dawcy dla każdego pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych z krwi lub szpiku kostnego. Fundacja DKMS działa w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia i posiada status ośrodka dawców szpiku.

Inicjatorką oraz organizatorką akcji była nauczycielka biologii i chemii, pani Marta Polit-Wawrzyn oraz uczennica klasy III B – Natalia Siwińska. Wolontariuszami  podczas „Komórkomanii” byli uczniowie klasy I B o profilu biologiczno – chemicznym oraz dwójka gimnazjalistów – Mateusz Szkup oraz Julia Milczarek.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zasadami  zostania dawcą szpiku i komórek macierzystych, współczesnymi metodami przeszczepu szpiku kostnego oraz problematyką transplantacji szpiku w Polsce.

Po zakończonej prelekcji wszyscy zainteresowani byli rejestrowani jako potencjalni dawcy szpiku i komórek macierzystych. Wolontariusze krok po kroku koordynowali proces rejestracji nowych dawców. Spośród zebranych uczniów, nauczycieli, pracowników administracji, rodziców uczniów oraz mieszkańców miasta udało nam się zarejestrować 36 osób.

Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie i wstąpili  w tym dniu do naszej szkoły. Tych kilka chwil spędzonych razem  w przyszłości da szansę  na drugie życie 36 osobom, dla których przeszczep szpiku jest jedyną szansą, jedyną nadzieją na jutro. 

Pamiętajmy „BO JAK NIE MY, TO KTO???”

Back to top