Powiatowy Konkurs EkologicznyShow Gallery

28 marca w Liceum Ogólnokształcącym w Głownie odbyła się trzecia edycja  Powiatowego Konkursu  Wiedzy Ekologicznej pt. „Współczesne zagrożenia środowiska”. Konkurs został objęty honorowym patronatem Starosty Zgierskiego. Inicjatorką konkursu była nauczycielka biologii i chemii, pani Marta Polit-Wawrzyn.  

Do zmagań  konkursowych przystąpiło 36 uczniów, którzy reprezentowali  szkoły podstawowe i  gimnazjalne z powiatu zgierskiego – Szkołę Podstawową im ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach, Szkołę Podstawową Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Głownie, Szkołę Podstawową Nr 2 im. A. Mickiewicza w Głownie, Publiczną Szkołę Podstawową w ZS SRWWiO im. Jana Pawła II w Starym Waliszewie, Publiczne Gimnazjum w ZS SRWWiO im. Jana Pawła II w Starym Waliszewie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mąkolicach, Gimnazjum Miejskie im. Jana Pawła II w Głownie oraz Sportowe Gimnazjum Powiatowe  Nr 2 w Głownie.

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru. Zakres tematyczny został przygotowany dla dwóch grup wiekowych – szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Dodatkowo dla uczniów został przygotowany quiz wiedzy „Kto pierwszy ten lepszy”, podczas którego młodzież samodzielnie wybierała pytania, a poprawne odpowiedzi były nagradzane  ekologicznymi upominkami.

Po zakończonych zmaganiach konkursowych  uczniowie wzięli udział w warsztatach ekologicznych na temat zanieczyszczenia i ochrony wód, które przygotował i poprowadził  pan Emil Snużka z Fundacji Ecorower.  

Wszyscy uczestnicy wykazali się wysokim poziomem wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Młodzież zdała „egzamin” z edukacji ekologicznej celująco. Poziom rywalizacji był bardzo wysoki, dlatego, zarówno na poziomie szkoły podstawowej, jak i gimnazjalnej zostały przyznane ex aequo dwa pierwsze miejsca. 

Wyniki konkursu:

Szkoła Podstawowa:

I miejsce –  Lidia Piestrzeniewicz ze Szkoły Podstawowej im ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach

I  miejsce –  Aleksandra Szadkowska z Publicznej  Szkoły Podstawowej w ZS SRWWiO im. Jana Pawła II  w Starym Waliszewie

II miejsce –  Aleksandra Sobieszek z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Mąkolicach

Gimnazjum:

I miejsce -   Mikołaj Rożniata z Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Głownie

I miejsce –  Klaudia Danych z Publicznego Gimnazjum w ZS SRWWiO im. Jana Pawła II w Starym Waliszewie

II miejsce –  Amelia Latosiewicz z Publicznego Gimnazjum w ZS SRWWiO im. Jana Pawła II w Starym Waliszewie

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody, które wręczyła im  dyrektor Zespołu Szkół 

Licealno – Gimnazjalnych - pani Anna Lewandowska oraz koordynatorka konkursu,

pani Marta Polit – Wawrzyn. Nagrody dla zwycięskich drużyn ufundowało Starostwo Powiatowe w Zgierzu.

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy wiedzy oraz zapraszamy do IV  edycji konkursu

 w przyszłym roku.

Back to top