Marzec - Warsztaty polityczno-kulturoweShow GalleryAkademia Licealisty - spacer po Bibliotece UŁ, interesujący wykład o zmianie klimatu oraz warsztaty polityczno -kulturowe na Wydziale Studiów Międzynarodowych  i Politologicznych Uniwersytetu Łódźkiego.

Back to top