„Współczesne zagrożenia środowiska”

pod patronatem Starosty Zgierskiego

Organizator konkursu:

            Liceum Ogólnokształcące w Głownie

Cele  Konkursu:

·         popularyzacja i wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska

·         poszerzanie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska

·         rozwijanie zainteresowań tematyką przyrodniczą

·         wzrost świadomości ekologicznej

·         promowanie postaw proekologicznych

·         popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu

 i degradacji środowiska

·         kształtowanie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska

 Zasady uczestnictwa w Konkursie:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjum oraz szkół podstawowych (klasy VII – VIII)

  z powiatu zgierskiego, łowickiego oraz brzezińskiego.

2. Tematyka konkursu  obejmuje wiedzę z zakresu treści  podstaw programowych  z ekologii

 i ochrony środowiska obowiązujących w klasie III gimnazjum oraz w szkole  podstawowej.

3. Każda szkoła może  zgłosić maksymalnie  4 uczestników – 4 uczniów ze szkoły podstawowej

 oraz 4 uczniów z gimnazjum.

4. Szkoły wysyłają zgłoszenia zespołów uczniowskich do 15 marca 2019r. według  załączonego wzoru zgłoszenia.

5. Konkurs składa się z jednego etapu, podczas którego zostaną  wyłonieni zwycięzcy oraz przyznamy

 nagrody za zajęcie I, II i III miejsca. Nagrody zostaną przyznane w II kategoriach wiekowych – szkoła podstawowa oraz gimnazjum.

6. Konkurs odbędzie się 28 marca 2019r., o godzinie  9.00

7. Przewidywany czas trwania konkursu  9.00 – 12.00 - 12. 30

8. Przebieg konkursu:

       I.            Test wiedzy: test będzie składał się z 30 pytań testowych (pytania zamknięte)  jednokrotnego

 i wielokrotnego  wyboru z zakresu ekologii i ochrony środowiska – czas na rozwiązanie testu 60 minut.

    II.            Obrady komisji konkursowej

 III.            Podczas obrad komisji konkursowej uczestnicy wezmą udział w prelekcji na temat współczesnych zagrożeń środowiska połączonej z pokazami naukowymi.

 IV.            Po zakończonych zmaganiach konkursowych nastąpi podsumowanie konkursu,

 podczas którego zostaną przyznane nagrody I, II i III stopnia.

    V.            Zakończenie  około godziny 12.00 – 12.30

11. Zakres tematyczny:

·         Globalne zagrożenia w ochronie środowiska

·         Formy ochrony przyrody na terenie województwa łódzkiego

·         Odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody

·         Recykling – odzyskiwanie odpadów

·         Zanieczyszczenia i ochrona atmosfery

·         Wpływ człowieka na stan czystości wód

·         Ochrona środowiska na co dzień

·          Zagrożenia i ochrona gleb

·         Materia i energia w ekosystemie

·         Podstawowe wiadomości z zakresu ekologii

·         Zależności między organizmami

·         Różnorodność biologiczna

·         Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody

·         Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną

·         Sposoby ochrony przyrody 

Zapraszamy do udziału w konkursie

 

Ewentualne pytania prosimy kierować do szkolnego koordynatora konkursu, pani Marty Polit – Wawrzyn poprzez kontakt telefoniczny 601 066 879 lub mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pobierz regulamin>>

Back to top