Body WorldsShow GallerySłowa Terencjusza „Człowiekiem jestem i nic co ludzkie, nie jest mi obce” w oryginale brzmiące "Homo sum humani nihil a me alienum puto” były  tematem przewodnim wyjazdu uczniów klasy I B o profilu biologiczno – chemicznym do Warszawy na wystawę Body Worlds.

Wystawa dotyczyła rozwoju człowieka od poczęcia do starości. Młodzież poznawała budowę człowieka na prawdziwych eksponatach, które stanowiły bardzo interesujący materiał edukacyjny. W fascynującą podróż w głąb ludzkiego organizmu zabrała uczniów nauczycielka biologii i chemii, pani Marta Polit-Wawrzyn.

Back to top