XXXIV Olimpiada Wiedzy EkologicznejShow GalleryUczniowie klasy I B o profilu biologiczno – chemicznym wzięli udział w I etapie Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Organizatorem Olimpiady jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy wsparciu Ministra Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody. Opiekunem merytorycznym uczniów była nauczycielka biologii i chemii, pani Marta Polit – Wawrzyn.

Podstawowym celem Olimpiady jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego oraz popularyzacja problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska.

Uczestnicy Olimpiady musieli zmierzyć się z trudnymi pytaniami z zakresu treści programowych biologii oraz szeroko pojętej  ekologii, a także z ochrony i kształtowania środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza geografii, fizyki i chemii.

Back to top