Warsztaty z zakresu edukacji ekologicznejShow Gallery31 stycznia uczniowie klasy IB  o profilu biologiczno – chemicznym  Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniowie  z klas III gimnazjum uczestniczyli w warsztatach ekologicznych pt. „Wpływ rolnictwa na wodę”. Warsztaty zostały przeprowadzone przez edukatora z Ośrodka Działań Edukacji Ekologicznej Źródła w Łodzi. Były  już to kolejne warsztaty ekologiczne, w których młodzież uczestniczy i zgłębia tajniki ekologii i ochrony środowiska. Inicjatorką warsztatów była nauczycielka biologii i chemii, pani Marta Polit-Wawrzyn.

Zajęcia składały się z dwóch części. Pierwsza poświęcona była wpływowi rolnictwa na jakość wód na Ziemi  oraz koncepcji śladu wodnego. W drugiej części uczniowie w sposób doświadczalny sprawdzali , w jaki sposób dochodzi do zanieczyszczeń wód powierzchniowych produktami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się również, w jaki sposób ich wybory konsumenckie mają wpływ na gospodarkę wodną na świecie.

Back to top