LISTOPAD - UNIVERSITY TOUR w LO w Głownie

26 listopada uczniowie klasy Ia objęci programem Akademia Licealisty pod opieką p. Iwony Mokras-Wosik i p. Anny Rakowskiej wzięli udział w zajęciach edukacyjnych na Uniwersytecie Łódzkim. Na  Wydziale Zarządzania uczniowie wzięli udział w warsztatach z doradztwa zawodowego pt. „ Czas decyzji, co dalej?”. Następnie, uczniowie udali się do American Corner - jednostki należącej do Ambasady Amerykańskiej, gdzie rodowity Amerykanin Craig opowiedział im o edukacji i możliwościach kształcenia w USA.  Ostatnim punktem programu była wizyta na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych , gdzie uczniowie uczestniczyli w zajęciach „ The things you didn’t know about the British Royal Family” przygotowanych przez dr Agnieszkę Mikszę.

ai-listopad203
ai-listopad204
ai-listopad205
ai-listopad206
ai-listopad201
ai-listopad202

Back to top