Skład SU ZSLG w Głownie

Rozwijanie aktywności i samorządności jest jednym  z priorytetów w procesie dydaktyczno-wychowawczym. To przez działanie rozbudza się inicjatywę i samodzielność uczniów. Dlatego naszym hasłem jest:                       

„Samorząd-przestrzeń dla aktywnych”.

Skład Rady SU-2018/2019

1.  Przewodnicząca RSU – Maria Siek kl. Ia LO

2.  Zastępcy Przewodniczącej RSU –Katarzyna Milczarek kl. IIIa GIM, Zuzanna Parol kl. IIIa GIM 

3.  Sekretarze RSU –Zuzanna Mirowska kl. Ia LO, Mateusz Górczyński kl. Ia LO 

4.  Skarbnik RSU –Aleksander Zborowski kl. Ia LO 

5.  Pozostali Członkowie RSU –Natalia Michalak kl. IIIa GIM, Kaja Struszczak kl. IIIa GIM, Gracjan Moszczyński kl. Ia LO, Paweł Majchrzak kl. II LO 

 Opiekun Samorządu Uczniowskiego - pani Magdalena Łysio

Back to top