Warsztaty ekologiczne „Czysta woda prawem człowieka”

Uczniowie klasy I B o profilu biologiczno – chemicznym Liceum Ogólnokształcącego uczestniczyli w warsztatach ekologicznych na temat wody. Podczas zajęć uczniowie poznawali, jaką rolę odgrywa woda w życiu pojedynczych ludzi oraz całych społeczności oraz jakie skutki niesie brak dostępu do czystej wody. Uczniowie analizowali  w grupach przyczyny i skutki  dostępu do czystej wody w różnych częściach świata; szukali rozwiązań dla problemu dostępności wody na  świecie. W czasie warsztatów młodzież dyskutowała o prawach człowieka do wody, o wpływie zmian klimatu na stosunki wodne na świecie oraz kwestii wpływu niedoboru wody na sytuację społeczno – gospodarczą na świecie.

Dodatkowo w ramach  warsztatów licealiści uczestniczyli w interesujących doświadczeniach badających właściwości wody oraz jej wpływ na organizmy żywe.

Warsztaty ekologiczne zostały przeprowadzone przez pracowników Ośrodka Ekologicznego w Łodzi. Szkolnym koordynatorem warsztatów była nauczycielka biologii, pani Marta Polit-Wawrzyn.

Back to top