WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY III B LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNO – GIMNAZJALNYCH W GŁOWNIE
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Numer     dopuszczenia

 

Język polski

„Ponad słowami 2.2”.  Poziom podstawowy i rozszerzony.

 

 

 

„Ponad słowami 3”. Poziom podstawowy i rozszerzony.

Małgorzata Chmiel,

Ewa Mirowska- Treugutt

Anna Równy

 

Anna Równy,

Małgorzata Chmiel.

Nowa Era

 

 

 

 

Nowa Era

425/4/2013

 

 

 

 

425/5/2014

Język angielski

Matura 2015. Repetytorium poziom podstawowy i rozszerzony.

Marta Rosińska, Lynda Edwards

Macmillan

710/1/2014

Język niemiecki

 

Kontynuacja. Infos 2B, 3A.

Birgit Sekulski, Nina Drabick

Pearson

451/4/2012

451/5/2012

Język rosyjski

,,Vot i my’’ część 3. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń. Poziom podstawowy(A2/B1).

Małgorzata Wiatr- Kmieciak,

Sławomira Wujec

Wydawnictwo Szkolne PWN

324/3/2011/4

Matematyka

Matematyka 3.
Zakres podstawowy.

Wojciech Babiański,

Lech Chańko,

Dorota Ponczek

Nowa Era

360/3/2014

 

Historia i Społeczeństwo

 

Historia i Społeczeństwo Europa i Świat.

 

Historia i Społeczeństwo Wojna
i Wojskowość.

 

Historia i Społeczeństwo Rządzący
i Rządzeni

Marcin Markowicz

 

Olga Pytlińska

 

 

Agata Wyroda

WSiP

667/1/2013

 

667/4/2013

 

 

667/3/2013

Geografia

 

Ciekawi Świata 2. Geografia. Zakres rozszerzony. Kontynuacja

 

Ciekawi Świata 3. Geografia cz. 1. Zakres rozszerzony.

 

Ciekawi Świata 3. Geografia cz. 2. Zakres rozszerzony.                  

 

Janusz Stasiak

 

 

Zbigniew Zaniewicz

 

 

Zbigniew Zaniewicz

 

Operon

502/2/2013

 

 

502/3/2015

 

 

502/4/2015

 

Historia

„Zrozumieć przeszłość. Nowożytność”. Zakres rozszerzony.

 

Zrozumieć przeszłość 1815- 1939.

 

Zrozumieć przeszłość cz.4

Paweł Klint, Piotr Galik

 

Piotr Galik Jarosław Kłeczkow

Agnieszka Zielińska

 

Nowa Era

642/2/2014/2016

 

642/3/2014/2016

 

 

642/4/2014/2016

 

WOS

,,Ciekawi świata”. cz.2 Poziom rozszerzony.

 

,,Ciekawi świata”. cz.3 Poziom rozszerzony.

Maciej Batorski

Operon

577/2/2013/2014

577/3/2014

 

 

Back to top