WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
W ZESPOLE SZKÓŁ LICEALNO – GIMNAZJALNYCH W GŁOWNIE
OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor podręcznika

Wydawca

Numer     dopuszczenia 

Język polski

„Ponad słowami” 2.1 

 

 

„Ponad słowami” 2.2

Małgorzata Chmiel,

Anna Równy, 

 

Anna Równy

Małgorzata Chmiel,

Ewa Mirkowska – Traugutt.

Nowa Era

 

 

Nowa Era

425/3/2013/2015

 

 

425/4/2013/2015

Język angielski

Password cz.2 . Podręcznik i ćwiczenie kontynuacja Matura Repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony 

Marta Rosińska 

Lynda Edwards

Macmillan

710/2014

Język niemiecki

Infos 2B

 

Infos 2A 

Sekulski,

Birgit

Pearson

451/2/2012

 

451/2/2012

Język rosyjski

,,Vot i my’’ część 2.

Podręcznik + zeszyt ćwiczeń.

Poziom podstawowy (A2/B1)

Małgorzata Wiatr- Kmieciak,

Sławomira Wujec

Wydawnictwo Szkolne PWN

324/2/2012

Matematyka

Matematyka 2. Poziom rozszerzony.

Podręcznik. II A

 

Matematyka 2. Poziom podstawowy.

Podręcznik.IIB

Wojciech Babiński,

Lech Chańko,

Dorota Ponczek

Nowa Era

360/2/2013

 

 

378/2/2013

Historia

„R”

„Zrozumieć przeszłość”. Starożytność 
i średniowiecze. Część 1.

 

„Zrozumieć przeszłość”. Dzieje nowożytne. Część 2.

Ryszard Kulesza,

Krzysztof Kowalewski

 

Paweł Klint

Piotr Galik

Nowa Era

642/1/2013

 

 

642/2/2014/2016

Historia 
i społeczeństwo

*

 

Ojczysty Panteon i Ojczyste Spory.

Marcin Markowicz, 

Olga Pytlińska, 

Agata Wyroda

WsiP

667/1/2013

WOS

„R”

Wiedza o społeczeństwie. Poziom rozszerzony.

Artur Derdziak,

Maciej Batorski

Operon

577/1/2012/2015

Geografia

„R”

Ciekawi świata 1. Podręcznik

 

Ciekawi świata 2. Podręcznik

R. Wróblewski

M. Zawadzka-Kuc

J. Stasiak

Operon

502/1/2012

 

502/2/2013

Przyroda

·        

 

„Przyroda 1” 

Mirosław Galikowski,

Romuald Hassa,

Marek Kaczmarzyk

Nowa Era

 

658/1/e/2013

 

Informatyka 

„R”

Informatyka 1 

Ciekawi świata.

Wojciech Hermanowski

Operon

 

474/1/2012 

 

 

·      - Podręcznik dla uczniów, którzy nie rozszerzają geografii,

*    - Podręcznik dla uczniów, którzy nie rozszerzają historii,

R   - Podręczniki dla uczniów, którzy rozszerzają dane przedmioty

Back to top