Podsumowanie Akademii Licealisty w LO w Głownie

6 czerwca 2018  uczniowie objęci patronatem Wydziału Studiów Międzynarodowych  Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego wzięli udział w uroczystym podsumowaniu działań w  ramach programu Akademia Licealisty w roku szkolnym 2017/2018r.  

Uczniowie zaprezentowali projekty edukacyjne opracowane na podstawie tematyki realizowanej   we współpracy z wydziałem.  Prezentacje multimedialne zostały ocenione przez komisję uniwersytecką – dr Agatę Włodarską-Frykowską, dr Agnieszkę Kisztelińską- Węgrzyńską, dr Michała Klonowskiego, a także przez studentki z Węgier oraz Irlandii przebywające na wydziale w ramach wymiany Erasmus +.

Prezentacje uczniów były bardzo różnorodne, poruszające szeroką tematykę. Komisja doceniła wysoki poziom merytoryczny, zaangażowanie oraz język angielski. Najwyższą punktację otrzymał projekt Natalii Siwińskiej , Marty Wilk i Igi Milczarek „ Discrimination-LGBT Community”, natomiast specjalne wyróżniona została praca „Anime” - Weroniki Zawadzkiej – fascynatki kultury japońskiej.

Koordynator programu - Iwona Mokras-Wosik przedstawiła prezentację podsumowującą współpracę w roku szkolnym, wyrażając uznanie za duże zaangażowanie kadry uniwersyteckiej w działalność Liceum Ogólnokształcącego.

podsumowanie_akademia_licealisty_01
podsumowanie_akademia_licealisty_02
podsumowanie_akademia_licealisty_03
podsumowanie_akademia_licealisty_04
podsumowanie_akademia_licealisty_05
podsumowanie_akademia_licealisty_06
podsumowanie_akademia_licealisty_07

Back to top