Klasa patronacka - zajęcia w marcu

27 marca uczniowie objęci patronatem Wydziału Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych UŁ wzięli udział w warsztatach językowo-kulturowych. Pierwsze spotkanie – zaproponowane przez dr Agatę Włodarską –Frykowską – dotyczyły problemu ubóstwa na świecie – „Poverty in the world”.

Zajęcia miały charakter warsztatowy, uczniowie pracowali w grupach wraz ze studentami międzynarodowymi z Gruzji, Turcji, Armenii- oczywiście językiem operacyjnym był język angielski. Następnie, studentka z Turcji przedstawiła krótką prezentację na temat swojego kraju oraz odpowiedziała na liczne pytania dotyczące kultury, religii oraz zwyczajów, a przy okazji nauczyła uczniów kilka podstawowych zwrotów w języku tureckim. Ponadto, koordynator naszej współpracy - Paweł Stępień – spotkał się z uczniami- krótko omawiając bieżące wydarzenia i planowane konferencje na wydziale.   Ostatni blok tematyczny zrealizowany został przez dr Monikę Sosnowską z Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich,  która wprowadziła uczniów w świat nowoczesnych mediów wygłaszając wykład „ Szekspir w pop-kulturze”.

klasa_patronacka_marzec_07
klasa_patronacka_marzec_08
klasa_patronacka_marzec_09
klasa_patronacka_marzec_01
klasa_patronacka_marzec_02
klasa_patronacka_marzec_03
klasa_patronacka_marzec_04
klasa_patronacka_marzec_05
klasa_patronacka_marzec_06

Back to top