Klasa humanistyczno-językowa

Klasa, w której rozszerzenie realizowane będzie z języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie lub z  języka polskiego. Program w tej klasie umożliwia zdobycie kompetencji do studiowania między innym na kierunkach: dziennikarstwo, kulturoznawstwo, socjologia, prawo, filologia angielska.

Innowacyjność klasy realizowana jest poprzez dodatkowe zajęcia z edukacji filmowej i teatralnej.

Współpraca: Patronat Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego

Klasa przyrodnicza

Klasa z rozszerzonym programem biologii, chemii, geografii lub języka angielskiego. Program skierowany jest dla uczniów zainteresowanych podejmowaniem studiów na kierunkach: medycyna, farmacja, pielęgniarstwo, analityka medyczna, fizjoterapia, biotechnologia, mikrobiologia, technologia żywności, biologia, chemia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja,  wychowanie fizyczne.

Współpraca:  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego

Klasa matematyczno-informatyczna

Klasa z rozszerzonym programem matematyki, informatyki,  języka angielskiego lub geografii została przygotowana z myślą o uczniach chcących czynnie uczestniczyć w komputeryzacji świata oraz doskonalić umiejętność logicznego myślenia.  Uczeń tej klasy ma  możliwość poszerzenia wiedzy matematycznej, oraz informatycznej wykorzystując nowoczesne rozwiązania ICT.  Program nauczania informatyki w tej klasie rozszerzony został o elementy robotyki i programowania robotów. 

 Klasa przygotowuje uczniów do studiów politechnicznych, matematycznych, ekonomicznych, informatycznych, oraz wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu współczesnego rynku pracy na informatyków, programistów, grafików komputerowych, czy web designerów.

Współpraca : Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie

Back to top