Bajkowe podróże z Mikołajem

W świątecznej już niemal atmosferze wolontariuszki  z klasy IIIa gimnazjum odwiedziły dwa głowieńskie przedszkola. Realizując projekt ”Wolontariat czytelniczy”  uczennice czytały bajki dzieciom z Państwowego Przedszkola  Nr 2  (8.12.17)  oraz  Państwowego Przedszkola Nr 1 (15.12.2017). Swój wolny czas poświęciły także na gry i zabawy z przedszkolakami.

bajkowa_podroz_02
bajkowa_podroz_03
bajkowa_podroz_04
bajkowa_podroz_05
bajkowa_podroz_06
bajkowa_podroz_07

Back to top