WARSZTATY „Otwarci na ludzi i świat”

4 marca 2017r. uczniowie klasy patronackiej pod opieką pani Iwony Mokras-Wosik wzięli udział w warsztatach zaproponowanych przez Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych w ramach Festiwalu Nauki, Kultury i Sztuki 2017.

Pierwsza część zajęć „Kreowanie wizerunku monarchii w prasie brytyjskiej” prowadzone przez panią dr Magdalenę Żakowską miały charakter seminarium licencjackiego. Uczniowie pracowali z materiałem źródłowym – prasą brytyjską, dokonując analizy wydarzeń z życia rodziny królewskiej ukazywanych na przestrzeni wieków. Uczniowie bardzo dobrze poradzili sobie z tym zadaniem uzyskując wpisy do indeksów.

Następnie uczniowie wzięli udział w specjalnym bloku zajęć dla współpracujących szkół z ww. wydziałem. Zajęcia  „Samorząd terytorialny w Polsce – funkcje, zadania, wybory" przybliżył uczniom problematykę związaną z decentralizacją władzy publicznej w Polsce oraz wyborami na szczeblu lokalnym.  Pierwsze spotkanie warsztatowe „Rola samorządu w życiu i rozwoju społeczeństw lokalnych”  prowadził dr Michał Klonowski, natomiast po krótkiej przerwie uczniowie uczestniczyli w wykładzie „Wybory na szczeblu lokalnym” zaprezentowanym przez dr Michała Pierzgalskiego oraz mgr Pawła Stępnia.

klasa-patronacka-kwiecień01
klasa-patronacka-kwiecień02
klasa-patronacka-kwiecień03
klasa-patronacka-kwiecień04
klasa-patronacka-kwiecień05

Back to top