3 stycznia odbył się wykład w języku angielskim na temat Kanady. Zaproszony gość, dr Magdalena Marczuk-Karbownik jest historykiem, pracuje jako adiunkt w Katedrze Amerykanistyki i Mass Mediów. Wśród jej zainteresowań są: relacje polsko-kanadyjskie, stosunki transatlantyckie (perspektywa kanadyjska), stosunki USA-Kanada, historia Stanów Zjednoczonych i Kanady. Jest kierowniczką Pracowni Informacyjno-Badawczej Studiów Kanadyjskich na Uniwersytecie Łódzkim.

Wykład miał na celu  zapoznanie uczniów z ogólnymi informacjami na temat Kanady: symbole, system polityczny, ciekawostki.

Drugą częścią warsztatów, była lekcja geografii przeprowadzona dnia 4 stycznia przez p. Ilonę Dąbrowską, która dotyczyła położenia geograficznego, demografii, podziału administracyjnego oraz klimatu tego kraju.

Założeniem zorganizowanych zajęć było przygotowanie merytoryczne uczniów klasy patronackiej do udziału w planowanym wyjeździe do Ambasady Kanady.

Back to top