Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019

L.p.

Zadanie

Termin realizacji

Osoby odpowiedzialne

1.

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

Wybór przedstawicieli do Rady Samorządu Uczniowskiego,

 

Przygotowanie projektu związanego    z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. „Ojczyzna na start”,

 


Przedstawienie planu pracy Samorządu Uczniowskiego Dyrektorowi  Szkoły i Radzie Rodziców,

 

 

Wrzesień 2018r.

 

 

 

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun.

4.

 

 

 

 

 

5.

Przedstawienie Składu Rady społeczności szkolnej oraz złożenie  życzeń Nauczycielom                                        i Pracownikom szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

Realizacja projektu „Ojczyzna na start”:
-  tworzymy żywą flagę Polski,
-  sadzimy drzewko wolności,
-  zakładamy księgę życzeń,
-  prezentujemy „Ludzi wolności,”
Październik 2018r.

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun.

6.


7.8.

Zorganizowanie  Akcji ,,Znicz”.

 

 

Udział w obchodach Święta

Niepodległości,

Dyskoteka Andrzejkowa,

 

 

Listopad 2018r.

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun.

9.


10.

Mikołajkowe karaoke,

 

 

Spotkanie z edukatorską Amnesty International – warsztaty o prawach człowieka.

Grudzień 2018

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun.

11.


12.

Zbiórka karmy dla podopiecznych schroniska Arkadia,
Festiwal starych gier,

 Styczeń 2018

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun.

13.


14.

 

Poczta Walentynowa z okazji „Święta Zakochanych,”

Dyskoteka karnawałowa,

 

Luty 2018

Rada Samorządu Uczniowskiego,
Opiekun.

15.

16.

Pamiętamy o Dniu Kobiet.

 

Wieczór  filmowy  w  szkole.

Marzec 2018

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun.

17.

Zorganizowanie kiermaszu słodkości               z przeznaczeniem na cel charytatywny.

 

Czerwiec 2018

Rada Samorządu Uczniowskiego,

Opiekun.

Back to top