Lp.

Zadania do wykonania

Termin

1

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

2

Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2018 r.

3

Wszystkich Świętych

1 listopada 2018 r.

4

2 listopada 2018 r.

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

5

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopada 2018 r.

6

Informacja o zagrożeniu uczniów półroczną oceną niedostateczną

do  10 grudnia2018 r.

7

Próbna matura z Operonem

20 – 23 listopada2018 r.

4-6 grudnia2018 r

8

Próbny egzamin gimnazjalny z Operonem

4-6 grudnia2018

9

Ostateczny termin wystawiania  ocen półrocznych

21 grudnia 2018 r.

10

Zimowa przerwa świąteczna

23 grudnia 2018 r.

– 1 stycznia2019 r.

11

Półroczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

 9 stycznia2019

12

Ferie zimowe

11  - 24 luty 2019 r.

13

Egzamin gimnazjalny

10-12 kwietnia 2019

14

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019 r.

15

Ostateczny termin wystawiania projektów ocen w klasach maturalnych

12 kwietnia 2019 r.

16

Roczna klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas maturalnych

23 kwietnia 2019 r.

17

Zakończenie zajęć w klasach programowo Najwyższych- klasy III liceum

26 kwietnia 2019 r.

18

Święto Pracy 

1 maja 2019 r.

19

2 maja 2019 r

dzień wolny od zajęć

20

Święto Konstytucji 3 Maja -

3 maja 2019 r.

21

Egzamin maturalny, część pisemna z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego

6, 7, 8 maja 2019 r.

22

Informacja o zagrożeniu uczniów roczną oceną niedostateczną

do 19 maja 2019

23

Święto - Boże Ciało

20 czerwca  2019 r

24

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2019 r

25

Wakacje

22 czerwca – 31 sierpnia  2019 r.

Back to top