• budynek_LO_w_Glownie_min

W roku szkolnym 2018/2019 spotkania informacyjne dla rodziców i prawnych opiekunów planowane są w następujących terminach:

21.11.2018 r. – wywiadówka

Zaplanowane spotkania rozpoczynają się o godz. 1700.

Zapraszamy

Back to top