W roku szkolnym 2018/2019 spotkania informacyjne dla rodziców i prawnych opiekunów planowane są w następujących terminach:

  • 21.11.2018 r. – wywiadówka
  • 20.03. 2019 r. - konsultacje
  • 24.04.2019 r. - wywiadówka
  • 22.05.2019 r. - konsultacje

Zaplanowane spotkania rozpoczynają się o godz. 1700.

Zapraszamy

Back to top